เติมสุข

( ระบบบริหารงานการประปา )

ระบบบริหารงานการประปา เป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้น้ำ บันทึกการจดมาตรวัดน้ำประปา คำนวณค่าน้ำประปา บันทึกการรับชำระเงิน รายงานรับชำระเงิน รายงานค้างชำระ
เกี่ยวกับโปรแกรม :ใช้มือถือ (android) ในการจดมาตรวัดน้ำประปา ออกใบแจ้งค่าน้ำประปา และรับชำระเงินใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดข้อผิดพลาดการคำนวณค่าน้ำ มีรายงานค่าน้ำประปา รายงานรับชำระ รายงานค้างชำระ
Dashboard สรุปรายได้การจัดเก็บค่าน้ำประปา กราฟแสดงวิเคระห์การใช้น้ำ 3 ปีย้อนหลัง
จึงเหมาะสำหรับ การประปาหมู่บ้าน การประปาชุ่มชน การประปาเทศบาล

Phone

Email